Aboutaleb in Hoek van Holland, bij het burenfeest bij de Oud woningen.